Polityka jakości

 

Misją Przedsiębiorstwa EFMETAL jest realizacja usług wysokiej jakości zgodnie z oczekiwaniami zamawiających w zakresie produkcji zawiesi, dystrybucji lin oraz serwisu.

 

Naszą misję wypełniamy doskonaląc ustanowione procesy poprzez planowanie
i monitorowanie realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz ich podstawowych mierników.

Ustanowione zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników naszej firmy mają na celu świadome spełnianie wymagań klientów poprzez:

  1. Doskonalenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości kadry naszej firmy.
  2. Unowocześnianie infrastruktury, oraz postęp w informatyzacji zarządzania.
  3. Zaangażowanie wszystkich pracowników w zespołową pracę nad zapewnieniem, że wykonane zadania będą wolne od usterek i oddane Zamawiającemu w żądanym terminie, przy możliwie najniższych kosztach.
  4. Pełną odpowiedzialność kierownictwa za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością, poprzez rozwój komunikacji wewnętrznej, nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądy i analizy wyników.
  5. Efektywną współpracę z najlepszymi dostawcami.


W celu zapewnienia klientowi i firmie ciągłej poprawy jakości wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001: 2009 i deklarujemy dalsze doskonalenie procesów.


 

...

 

Copyright ® 2008 EFMETAL Sp. z o.o.
Admin